Man har länge tjatat om att invandringen kostar Sverige enorma summor, men sällan räknat rätt. Utan omsvep har man räknat utifrån att invandringen kostar därför att det finns ett åtagande att göra i början av varje människans inträde i samhället. Jag skulle vilja att vi en gång för alla börjar räkna rätt.

Jag var sjutton år gammal när jag invandrade till Sverige, fram till det datumet hade Sverige inte betalat en krona för mig eller för att jag skulle förmå växa mig till den individ jag redan var. Det var mina föräldrar som fram till då hade bekostat mig min utbildning; min mor hade lärt mig läsa och skriva och i skolan hade jag fått en undervisning som mitt forna hemland hade betalat. Det var mina föräldrars ansträngning som hade gett mig mat på bordet och bekostat alla mina kläder. Fram till dess hade mitt forna hemland bekostat infrastrukturen som underlättade min väg till skolan; investerat i utbildningar; bekostat lärarnas löner etc. etc.

Om jag som sjutton åring helt plötsligt dök upp i Sverige och gjorde mig tillgänglig för Sverige, torde det för det här samhället vara rena vinsten. Sverige får mig alltså grattis!!
Jag utgår i mitt resonemang från att vi bör jämföra vad det kostar vårt samhälle att föda upp en person som inte blir produktiv förrän den fyllt 18 år eller mer, kontra det tillskott som vårt samhälle får av en individ kommer till vårt samhälle i liknande ålder. Detta förstärks självfallet när individer som invandrar till Sverige också har utbildningar som på enkelt sätt går att anpassa till våra krav.

Sett i detta perspektiv framstår de satsningarna som görs i samband med invandringen, som tämligen små eller ringa. För vi behöver inte återinvestera i sjutton år till på en person som redan är vuxen eller på väg att bli det. De initiala kostnader som invandringen innebär är i längden så ringa att ett samhälle inte ens borde framställa dessa kostnader som annat än investeringar. Om vi alla vore medvetna om hur det egentligen förhåller sig, kanske vi också skulle vara mera ödmjuka inför invandringens process.

De som verkligen förlorar på detta, är alla de länder som förlorar sina medborgare ut i exil och som aldrig mer återvänder.